Tin tức Estella

Các loại rau trong tiếng Anh

Các loại rau trong tiếng Anh như cauliflower, spinach, cabbage, celery, lettuce, marrow, watercress. Đây...

Xe ô tô tiếng Anh là gì

Ô tô trong tiếng Anh được gọi là “car,” có phiên âm là /kɑːr/. Ngoài...

Bàn là trong tiếng Trung

Bàn là trong tiếng Trung được gọi là 熨斗 (Yùndǒu). Bàn là, hay còn được...

Tôi muốn uống nước tiếng Anh là gì

Mình muốn uống nước trong tiếng Anh là “I want to drink some water.” Hành...

Chủ sở hữu tiếng Trung là gì

Người sở hữu trong tiếng Trung được gọi là 主人 (zhǔrén), là một cá nhân...

Phấn trang điểm trong tiếng Trung là gì

Trang điểm bột phấn trong tiếng Trung được gọi là 妆粉 (zhuāngfěn), là một sản...

Nội dung công việc tiếng Anh là gì

Nội dung công việc trong tiếng Anh được gọi là “work content,” được phiên âm...

Xây dựng thương hiệu tiếng Anh là gì

Việc xây dựng thương hiệu trong tiếng Anh được gọi là “branding,” được phiên âm...

Ngày Nhà Giáo Việt Nam tiếng Trung là gì

Ngày Nhà Giáo Việt Nam trong tiếng Trung là 越南教师节 (yuènán jiàoshī jié), diễn ra...

Ngành công an tiếng Anh là gì

Ngành công an trong tiếng Anh được gọi là “public security”. Ngành công an là...

0913.756.339