Ngành công an tiếng Anh là gì

Ngành công an trong tiếng Anh được gọi là “public security”. Ngành công an là một ngôi nhà chung cho nhiều lĩnh vực và ngành nghề trong xã hội, đồng thời là một trong những khối ngành nhận được sự quan tâm lớn.

nganh cong an tieng anh la gi

Ngành công an tiếng Anh là public security. Ngành công an là ngành có sự lựa chọn rất khắt khe, yêu cầu vòng nộp hồ sơ bao gồm kiểm tra sức khỏe và quan hệ trong gia đình rất kỹ lưỡng.

Một ngành nghề rất đặc thù và nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả các thế hệ học sinh và gia đình học sinh muốn cho con theo học ngành công an.

Từ vựng tiếng Anh về ngành công an.

Holster /ˈhəʊl.stəʳ/: Bao súng ngắn.

Badge /bædʒ/: Phù hiệu, quân hàm.

Gun /gʌn/: Khẩu súng.

Police officer /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/: Cảnh sát.

Nightstick /ˈnaɪt.stɪk/: Gậy tuần đêm.

General Police Department: Tổng cục cảnh sát.

Một số ngành công an bằng tiếng Anh.

Police administrative management and social order.

Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Police investigating crime of social order or the criminal police.

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội hay cảnh sát hình sự.

Police investigation of drug crimes.

Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.

Police investigate crime on economic management order and position.

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Firefighter.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Police management and judicial protection.

Cảnh sát quản lý và bảo vệ tư pháp.

Traffic police.

Cảnh sát giao thông.

Bài viết ngành công an tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanestellaheights.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339