Nội dung công việc tiếng Anh là gì

Nội dung công việc trong tiếng Anh được gọi là “work content,” được phiên âm là wərk kənˈtent. Nó là một bản mô tả văn bản của công việc, chỉ ra các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến công việc cụ thể được giao.

noi dung cong viec tieng anh la gi

Nội dung công việc tiếng Anh là work content phiên âm là wərk kənˈtent. Nội dung công việc là một bản nêu ra nhiệm vụ và trách nhiệm công việc của mỗi người được giao. Bản nội dung công việc được viết bằng những ngôn ngữ đơn giản, tạo ra sự so sánh với các công việc khác và dễ hiểu đối với người giao cũng như người nhận công việc đó.

Một số từ vựng liên quan đến nội dung công việc.

Assignment [ə’sainmənt]: Nhiệm vụ.

Responsibility [ri,spɔnsə’biləti]: Trách nhiệm.

Plan [plæn]: Kế hoạch.

Income [‘iηkʌm]: Thu nhập.

Information [infə’mei∫n]: Thông tin.

Effect [i’fekt]: Kết quả.

Realize [‘riəlaiz]: Thực hiện.

Supervise [‘su:pəvaiz]: Giám sát.

Ý nghĩa của bản mô tả nội dung công việc.

Let people know what to do.

Để mọi người biết họ cần làm gì.

Set goals and standards for the person doing that task.

Định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho người làm nhiệm vụ đó.

Non repetitive work done by the person.

Công việc không lặp lại do người đó làm.

Avoid collision situations.

Tránh được các tình huống va chạm.

Everyone knows who does and what task.

Mọi người biết ai làm và làm nhiệm vụ gì.

Bài viết nội dung công việc tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanestellaheights.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339