Khoa nội thận tiếng Anh là gì

Khoa nội thận trong tiếng Anh được gọi là nephrology department, phiên âm là /nɛˈfrɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/. Nội thận là một phần của chuyên ngành nội khoa chịu trách nhiệm điều trị các bệnh lý liên quan đến thận.

khoa noi than tieng anh la gi

Khoa nội thận tiếng Anh là nephrology department, phiên âm là /nɛˈfrɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng điện giải và dung dịch nước trong cơ thể.

Khoa nội thận giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh lý như suy thận cấp, suy thận mãn tính, rối loạn nước và điện giải, biến chứng thận do tăng huyết áp và bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu.

Chức năng khoa nội thận.

As a specialized clinical department, treatment of kidney and urinary diseases, implementation of artificial kidney techniques.Khoa nội thận tiếng Anh là gì

Là khoa lâm sàng chuyên sâu, điều trị nội khoa các bệnh lý thận và tiết niệu, thực hiện các kỹ thuật thận nhân tạo, lọc máu ngoại thận.

Nhiệm vụ khoa nội thận.

To conduct scientific research in the field of Endocrinology and Dialysis, to apply new technical advances and high technologies, to improve the quality of diagnosis, emergency, and treatment.

Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nội thận và Lọc máu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

To cooperate internationally in the field of training and scientific research to quickly integrate and achieve a regional and international level in Endocrinology and Dialysis.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về Nội thận và Lọc máu.

Examination, diagnosis, emergency, medical treatment of kidney and urinary diseases; conducting emergency and periodic dialysis and peritoneal dialysis techniques.

Khám bệnh, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị nội khoa các bệnh lý thận và tiết niệu; tiến hành các kỹ thuật lọc máu, thẩm phân phúc mạc cấp cứu và định kỳ.

Bài viết khoa nội thận tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanestellaheights.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339