Vệ sĩ tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, vệ sĩ được gọi là bodyguard, phiên âm ˈbɒd.i.ɡɑːd. Thuật ngữ này chỉ người được giao nhiệm vụ bảo vệ thân chủ khỏi các nguy cơ nguy hiểm. Dưới đây là một số câu ví dụ tiếng Anh về vệ sĩ.

ve si tieng anh la gi

Vệ sĩ tiếng Anh là bodyguard, phiên âm ˈbɒd.i.ɡɑːd. Từ này miêu tả người làm nhiệm vụ bảo vệ cho thân chủ của mình khỏi các mối nguy hiểm như bị tấn công, ám sát hoặc đe dọa. Những người thuộc tầng lớp cao sẽ luôn có vệ sĩ đi kèm để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.

Một số mẫu câu tiếng Anh về bodyguard.

Bodyguards are very essential as they can provide good protection for those who are likely to become targets of fatal threats.

Vệ sĩ là rất cần thiết vì họ có thể bảo vệ tốt những người dễ có nguy cơ trở thành mục tiêu của các mối đe dọa ảnh hưởng đến tính mạng.

SGV, Vệ sĩ tiếng Anh là gìAriana Grande has a bodyguard, he is 6 feet tall and very muscular.

Ariana Grande có một vệ sĩ, anh ta cao 6 thước và rất vạm vỡ.

Sometimes, bodyguards will put their life on the line to protect their clients, which is a very noble objective.

Đôi khi, những người vệ sĩ sẽ đem tính mạng của mình ra để bảo vệ khách hàng, đây quả là một nhiệm vụ rất cao cả.

In order to hire personal bodyguards, the client has to spend up to thousands of dollars per month to have this luxurious service.

Muốn thuê được vệ sĩ riêng, khách phải phải chi trả đến hàng nghìn đô la một tháng để có thể sở hữu dịch vụ xa sỉ này.

Bài viết vệ sĩ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duanestellaheights.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339