Tuyển dụng tiếng Nhật là gì

Tuyển dụng trong tiếng Nhật được gọi là boshū (募集, ぼしゅう). Đó là quá trình lựa chọn và chọn ra ứng viên phù hợp cho một vị trí, công việc trong một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp.

tuyen dung tieng nhat la gi

Tuyển dụng tiếng Nhật là boshū (募集, ぼしゅう). Tuyển dụng là quy trình sàng lọc và tuyển chọn ra ứng viên thích hợp cho một vị trí, công việc của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp.

Một số mẫu câu sử dụng từ tuyển dụng trong tiếng Nhật:

アルバイト募集のポスターを見ましたが、外国人でも構いませんか。

Arubaito boshū no posutā o mimashitaga, gaikoku hito demo kamaimasen ka.

Tôi đã xem qua tờ áp phích tuyển dụng việc làm thêm, có tuyển người nước ngoài không ạ?

アルバイト募集の件ですが、店長はいらっしゃいますか。

Arubaito boshū no kudandesuga, tenchō wa irasshaimasu ka.

Liên quan về việc tuyển dụng việc làm thêm, có quản lý cửa hàng ở đây không ạ?

こちらは募集していらっしゃいますか。

Kochira wa boshū shite irasshaimasu ka.

Ở đây có còn tuyển dụng không ạ?

この会社は日本語を話せる人を募集しています。

Kono kaisha wa nihongo o hanaseru hito o boshū shite imasu.

Công ty này đang tuyển dụng người có thể nói tiếng Nhật.

その会社は面白い募集方法があります。

Sono kaisha wa omoshiroi boshū hōhō ga arimasu.

Công ty đó có phương pháp tuyển dụng thú vị.

正社員を募集しています。

Seishain o boshū shite imasu.

Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên toàn thời gian.

Bài viết tuyển dụng tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi duanestellaheights.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339